VÍ DA NỮ

Mô tả…

 

1, Loại….

VÍ NỮ DA CÁ SẤU S331A

Ví cá sấu da tay

Chất liệu: Da tay cá sấu trưởng thành

Màu sắc: Nâu đất

Kiểu dáng: Dạng 2 mặt, không có viền da bò nhằm đảm bảo độ bền

Kích thước: 9.5×12.5cm

1, Loại….

VÍ NỮ DA CÁ SẤU S331A

Ví cá sấu da tay

Chất liệu: Da tay cá sấu trưởng thành

Màu sắc: Nâu đất

Kiểu dáng: Dạng 2 mặt, không có viền da bò nhằm đảm bảo độ bền

Kích thước: 9.5×12.5cm

1, Loại….

VÍ NỮ DA CÁ SẤU S331A

Ví cá sấu da tay

Chất liệu: Da tay cá sấu trưởng thành

Màu sắc: Nâu đất

Kiểu dáng: Dạng 2 mặt, không có viền da bò nhằm đảm bảo độ bền

Kích thước: 9.5×12.5cm

1, Loại….

VÍ NỮ DA CÁ SẤU S331A

Ví cá sấu da tay

Chất liệu: Da tay cá sấu trưởng thành

Màu sắc: Nâu đất

Kiểu dáng: Dạng 2 mặt, không có viền da bò nhằm đảm bảo độ bền

Kích thước: 9.5×12.5cm