Ví NAM DA CÁ SẤU

Thông thường khi chúng ta xài một vật dụng gì đấy thì việc chúng gắn liền với 1 kỷ niệm của chúng ta hoặc 1 lịch sử của chính vật ta đang xài sẽ làm tăng cảm tình hơn rất nhiều. Ví cá sấu da bụng là một ví dụ như thế.

Các bạn có thể hình dung được một con cá sấu khi dưới nước và nhất là lúc “lăn lê bò trườn” trên bờ thì phần da bụng luôn là thứ tiếp xúc nhiều nhất với tác động xấu từ tự nhiên. Tuy nhiên chính những tác động tự nhiên đó làm phần da bụng cá sấu trở nên vững trải hơn, bền bỉ hơn. Nó lý giải vì sao các phần khác của cá sấu lại gồ gề mà chỉ có phần da bụng lại trơn bóng như vậy. Cũng là do để phải thích ứng với môi trường tự nhiên. Con người ta cũng vậy, trong cuộc sống này không thể tránh khỏi những khó khăn, và việc thích ứng với nó vẫn tối ưu hơn là trốn tránh. Ví cá sấu da bụng giúp một người sử dụng mang theo 1 ý nghĩa của may mắn bởi có trong tay phần từng trải nhất trên tấm da của cá sấu.


VÍ CÁ SẤU VÂY ĐUÔI

VCS-436-N

Ví cá sấu vây đuôi

Chất liệu: Da vây đuôi cá sấu trưởng thành

Màu sắc: Nâu cánh ván

Kiểu dáng: không có viền da bò nhằm đảm bảo độ bền

Kích thước: 9.5×12.5cm


VÍ CÁ SẤU DA HÔNG

VCS-436-N

Ví cá sấu da tay

Chất liệu: Da hông cá sấu trưởng thành

Màu sắc: Nâu đất

Kiểu dáng: Dạng 2 mặt, không có viền da bò nhằm đảm bảo độ bền

Kích thước: 9.5×12.5cm

 

VÍ CÁ SẤU DA LƯNG

VCS-436-N

Ví cá sấu da tay

Chất liệu: Da lưng cá sấu trưởng thành

Màu sắc: Nâu đất

Kiểu dáng: Dạng 2 mặt, không có viền da bò nhằm đảm bảo độ bền

Kích thước: 9.5×12.5cm

 

VÍ CÁ SẤU DA TAY

VCS-436-D

Ví cá sấu da tay

Chất liệu: Da tay cá sấu trưởng thành

Màu sắc: Đen

Kiểu dáng: Dạng 2 mặt, không có viền da bò nhằm đảm bảo độ bền

Kích thước: 9.5×12.5cm

 

VÍ CÁ SẤU DA TAY

VCS-436-D

Ví cá sấu da tay

Chất liệu: Da tay cá sấu trưởng thành

Màu sắc: Đen

Kiểu dáng: Dạng 2 mặt, không có viền da bò nhằm đảm bảo độ bền

Kích thước: 9.5×12.5cm

VÍ CÁ SẤU DA TAY

VCS-436-D

Ví cá sấu da tay

Chất liệu: Da tay cá sấu trưởng thành

Màu sắc: Đen

Kiểu dáng: Dạng 2 mặt, không có viền da bò nhằm đảm bảo độ bền

Kích thước: 9.5×12.5cm

VÍ CÁ SẤU DA TAY

VCS-436-D

Ví cá sấu da tay

Chất liệu: Da tay cá sấu trưởng thành

Màu sắc: Đen

Kiểu dáng: Dạng 2 mặt, không có viền da bò nhằm đảm bảo độ bền

Kích thước: 9.5×12.5cm

VÍ CÁ SẤU DA TAY

VCS-436-D

Ví cá sấu da tay

Chất liệu: Da tay cá sấu trưởng thành

Màu sắc: Đen

Kiểu dáng: Dạng 2 mặt, không có viền da bò nhằm đảm bảo độ bền

Kích thước: 9.5×12.5cm

VÍ CÁ SẤU DA TAY

VCS-436-D

Ví cá sấu da tay

Chất liệu: Da tay cá sấu trưởng thành

Màu sắc: Đen

Kiểu dáng: Dạng 2 mặt, không có viền da bò nhằm đảm bảo độ bền

Kích thước: 9.5×12.5cm

VÍ CÁ SẤU DA TAY

VCS-436-D

Ví cá sấu da tay

Chất liệu: Da tay cá sấu trưởng thành

Màu sắc: Đen

Kiểu dáng: Dạng 2 mặt, không có viền da bò nhằm đảm bảo độ bền

Kích thước: 9.5×12.5cm

VÍ CÁ SẤU DA TAY

VCS-436-D

Ví cá sấu da tay

Chất liệu: Da tay cá sấu trưởng thành

Màu sắc: Đen

Kiểu dáng: Dạng 2 mặt, không có viền da bò nhằm đảm bảo độ bền

Kích thước: 9.5×12.5cm

VÍ CÁ SẤU DA TAY

VCS-436-D

Ví cá sấu da tay

Chất liệu: Da tay cá sấu trưởng thành

Màu sắc: Đen

Kiểu dáng: Dạng 2 mặt, không có viền da bò nhằm đảm bảo độ bền

Kích thước: 9.5×12.5cm

VÍ CÁ SẤU DA TAY

VCS-436-D

Ví cá sấu da tay

Chất liệu: Da tay cá sấu trưởng thành

Màu sắc: Đen

Kiểu dáng: Dạng 2 mặt, không có viền da bò nhằm đảm bảo độ bền

Kích thước: 9.5×12.5cm

VÍ CÁ SẤU DA TAY

VCS-436-D

Ví cá sấu da tay

Chất liệu: Da tay cá sấu trưởng thành

Màu sắc: Đen

Kiểu dáng: Dạng 2 mặt, không có viền da bò nhằm đảm bảo độ bền

Kích thước: 9.5×12.5cm

VÍ CÁ SẤU 2 MẶT NGUYÊN CON

VCS-436-ND

Ví cá sấu da tay

Chất liệu: Da tay cá sấu trưởng thành

Màu sắc: Nâu đỏ

Kiểu dáng: Dạng 2 mặt, không có viền da bò nhằm đảm bảo độ bền

Kích thước: 9.5×12.5cm

VÍ CÁ SẤU 2 MẶT NGUYÊN CON

VCS-436-ND

Ví cá sấu da tay

Chất liệu: Da tay cá sấu trưởng thành

Màu sắc: Nâu đất

Kiểu dáng: Dạng 2 mặt, không có viền da bò nhằm đảm bảo độ bền

Kích thước: 9.5×12.5cm

 

VÍ CÁ SẤU 2 MẶT DA HÔNG

VCS-436-N

Ví cá sấu da tay

Chất liệu: Da hông cá sấu trưởng thành

Màu sắc: Nâu đất

Kiểu dáng: Dạng 2 mặt, không có viền da bò nhằm đảm bảo độ bền

Kích thước: 9.5×12.5cm

 

VÍ CÁ SẤU 2 MẶT DA LƯNG

VCS-436-N

Ví cá sấu da tay

Chất liệu: Da lưng cá sấu trưởng thành

Màu sắc: Nâu đất

Kiểu dáng: Dạng 2 mặt, không có viền da bò nhằm đảm bảo độ bền

Kích thước: 9.5×12.5cm

Nguyễn Phi Long

Đồ Da Cá Sấu Hapata

www.phukiendacasau.com