TÚI XÁCH NỮ

Là….

 

1, Loại….

TÚI XÁCH NỮ DA CÁ SẤU S031A

Thắt lưng cá sấu liền con màu nâu đỏ tươi. Dạng dây khá phổ biến ngoài thị trường.

Chất liệu: Cá sấu liền có gai và gù

Màu sắc: Nâu đỏ tươi

Kích thước: 3.5x120cm

Kiểu dáng: dây 3 lớp sơn cạnh

2, Loại….

TÚI XÁCH NỮ DA CÁ SẤU S031A

Thắt lưng cá sấu liền con màu nâu đỏ tươi. Dạng dây khá phổ biến ngoài thị trường.

Chất liệu: Cá sấu liền có gai và gù

Màu sắc: Nâu đỏ tươi

Kích thước: 3.5x120cm

Kiểu dáng: dây 3 lớp sơn cạnh

 

3, Loại….

TÚI XÁCH NỮ DA CÁ SẤU S031A

Thắt lưng cá sấu liền con màu nâu đỏ tươi. Dạng dây khá phổ biến ngoài thị trường.

Chất liệu: Cá sấu liền có gai và gù

Màu sắc: Nâu đỏ tươi

Kích thước: 3.5x120cm

Kiểu dáng: dây 3 lớp sơn cạnh

4, Loại….

TÚI XÁCH NỮ DA CÁ SẤU S031A

Thắt lưng cá sấu liền con màu nâu đỏ tươi. Dạng dây khá phổ biến ngoài thị trường.

Chất liệu: Cá sấu liền có gai và gù

Màu sắc: Nâu đỏ tươi

Kích thước: 3.5x120cm

Kiểu dáng: dây 3 lớp sơn cạnh

5, Loại….

TÚI XÁCH NỮ DA CÁ SẤU S031A

Thắt lưng cá sấu liền con màu nâu đỏ tươi. Dạng dây khá phổ biến ngoài thị trường.

Chất liệu: Cá sấu liền có gai và gù

Màu sắc: Nâu đỏ tươi

Kích thước: 3.5x120cm

Kiểu dáng: dây 3 lớp sơn cạnh